Hồ sơ của Takei Fuku
Chuyên gia
443
điểm

Câu hỏi
1

Trả lời
49

Càng ngày càng ngu :(