Page

Điều khoản sử dụng

Với việc sử dụng Mazii QA (sau đây xin gọi tắt là Mazii), bao gồm phiên bản trình duyệt và các phiên bản dành cho điện thoại di động, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản nêu dưới đây. Những điều khoảng này có hiệu lực ngay khi bạn lần đầu tiên dùng Mazii.

Sử dụng Mazii

Bạn đồng ý dùng Mazii chỉ với mục đích hỗ trợ, tham khảo và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng Mazii.

Bản quyền trí tuệ

Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong Mazii và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên mạng đều thuộc quyền sở hữu của Mazii hoặc người cấp phép cho Mazii. Bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, chuyển tải, hoặc dùng nội dung của Mazii bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân và không mang tính chất thương mại. Nếu dùng nội dung của Mazii cho những mục đích khác, bạn phải được Mazii cho phép trước bằng văn bản.

 

Đóng góp nội dung cho Mazii

Tất các các nội dung do người dùng đóng góp (bao gồm cả câu hỏi và câu trả lời), sẽ được chúng tôi sử dụng để chia sẻ cho các người dùng khác. Các nội dung liên quan tới chính trị, phân biệt chủng tộc, văn hoá phẩm đồi truỵ sẽ bị xoá bỏ mà không cần thông báo trước. Trường hợp các nội dung được đóng góp vi phạm bản quyền nội dung, chúng tôi sẽ thực hiện xoá nội dung khỏi hệ thống mà không thông báo trước khi nhận được thông báo của tác giả nội dung. Tất cả nội dung người dùng đóng sẽ thuộc quyền sở hữu của Mazii, Mazii được tuỳ ý sử dụng mà không cần phải thông báo trước.

Miễn trừ trách nhiệm

Mazii hoạt động như một dịch vụ hỗ trợ hỏi đáp. Chúng tôi tuyên bố không chịu trách nhiệm với các nội dung được đăng tải trên hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả nội dung chúng tôi đề xuất và nội dung đóng góp của người dùng. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ người dùng, trường hợp chúng tôi nâng cấp, bảo trì, hoặc đóng cửa hệ thống sẽ không cần phải báo trước. Tất cả người dùng tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản thông tin tài khoản cá nhân của mình.