Phải .. và không phải… Ngữ pháp trong tiếng nhật

Hi Mọi người
Mình thắc mắc học mẫu câu phải làm gì đó thì dùng nakerebanarimasen
Còn nếu giờ mình muốn nói ngược lại là Tôi không phải dọn dẹp nhà thì sẽ dùng mẫu ngữ pháp nào nhỉ?

Hỏi ngu mọi ng cái mong mọi ng chỉ giúp

Thanh Hung Thành viên mới Asked on December 10, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

ở sơ cấp thì “cần phải” là: なければなりません。

“ không cần phải..”: …しなくてもいい

lên trung cấp thì cũng có câu đồng nghĩa là: …べきだ。必要(ひつよう)だ。

“ không cần phải..”:必要ない(ひつようない)。

chupachups Thành viên mới Answered on December 11, 2017.

Vậy viết ntn đc ko cậu nhỉ?
1. 家を掃除する必要ない
2.家を掃除しないべきだ (Theo mình cái mẫu beki này dùng cho trường hợp nên hay ko nên)

on December 12, 2017.

Cả 必要 và べき động từ đứng trước bạn đều chia dạng từ điển, coi như cả cụm đó thành 1 danh từ thôi bạn, nên nếu phủ định sẽ thêm じゃない hoặc ではない đằng sau. べきだ mang sắc thái nhẹ nhành hơn và cũng thường mang nghĩa khuyên gì đó chứ không áp đặt ra lệnh mạnh như ないと

on December 13, 2017.
Thêm bình luận

M nghĩ dùng Vなくてもいい là được rồi

sasoriza Thành viên mới Answered on December 11, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.