Ngữ pháp N2, nhờ mọi người dịch giúp

Đáp án ghi là わけにはいかない, nhưng mình chưa hiểu. Nhờ mọi người giải đáp giúp. Cám ơn

そういった落ちつかない日々が何週間かつづいたあとで、私はまた神経を仕事に集中するようになった。いつまでもこんなことをしている _______ と思ったのだ。
わけでもない
わけのわからない
わけにはいかない
わけではない

t_yoshi Thành viên mới Asked on December 26, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Bạn trên đã giải thích khác はっきり ùi, mình chỉ xin lượt qua 1 chút.

わけ như bạn đã biết thuần nghĩa của nó là Lý Do=理由.

には như bạn đã biết là Xét về/Đối với…

いかない như bạn đã biết là やらない・しない(※いける⇆できる)

→訳にはいかない:Xét về mặt lí do gì đó, nên tôi sẽ ko 〜(làm gì đó).

 

ví như:

(Xét về mặt lí do) vì sáng mai có bài thi nên tối nay ko chơi được.→〜から、今遊んでいる訳にはいかない。

(Xét về mặt lí do)vì hôm nay có buổi họp quan trọng, nên dù có bị sốt nhưng tôi ko thể nghỉ làm→〜ので、仕事を休む訳にはいかない。

(Xét về mặt lí do)vì đã hứa rồi ko tiết lộ rồi nên tôi ko thế nói ra được→ので、話す訳にはいかない。

・・・

ご参考に

アホ_稚拙 Giáo sư Answered on December 26, 2017.
Thêm bình luận

わけにはいかない : Vì lý do nào đó nên Không thể thực hiện được….
(Cái điều muốn làm kiểu như là một việc bổn phận, trách nhiệm, đương nhiên phải làm)
Ở đây, cái trạng thái tồi tệ đã diễn ra vài tuần rồi, Hiện tại đã có thể tập trung vào công việc.
Tôi nghĩ rằng mình không thể mãi chìm trong cái tình trạng tồi tệ đó được.

1NaiChuoi9 Thành viên tích cực Answered on December 26, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.