Nghĩa của cụm sau là gì cho em hỏi. 余分な栄養を取らない

Theo mình dịch thì là Không thừa chất. Hay đủ dinh dưỡng phải không các bạn.

ngothixuyenhd Thành viên mới Asked on November 9, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

bạn có thể dịch là “Không hấp thụ những chất dinh dưỡng dư thừa”

Bùi Quang Thành Chuyên gia Answered on November 9, 2017.
Thêm bình luận

em cảm ơn bác na

ngothixuyenhd Thành viên mới Answered on November 9, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.