Mọi người thấy dịch thế này ok không ạ?

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ đi lớp vỏ bọc cũ, gột bỏ cả những dấu vết của sự thất bại và những điều tầm thường. Tôi sẽ có được niềm hạnh phúc lớn lao hơn những gì tôi từng mơ ước.
今日、古いカバーを残し、すべての痕跡を残してしまいます。 今までに夢を見たよりも大きな幸せを抱いています。

Hung Do Manh Thành viên mới Asked on January 7, 2018 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

残す là còn sót lại chứ không phải bỏ đi.
Ý 2 thiếu “thất bại và những điều tầm thường” rồi.

Hành văn trong tiếng Nhật mình không biết nhiều, không rõ họ có miêu tả “bỏ đi lớp vỏ bọc cũ” không, nên mình sẽ đổi thành câu khác với ý là “vứt bỏ đi cái tôi cũ kỹ”. Ngoài ra “dấu vết của sư thất bại và những điều tầm thường mình không biết cách diễn đạt chung vào 1 ý nên sẽ tách ra cho dễ hiểu.

今日、古い自分を捨て、失敗の痕跡や平凡のようなものを消す。そこで今まで見た夢より大きな至福が得られるのだ。

Hi vọng sẽ giúp được bạn phần nào.

kantan Thành viên tích cực Answered on January 7, 2018.
Thêm bình luận

Cảm ơn bản rất nhiều

Hung Do Manh Thành viên mới Answered on January 7, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.