Mọi người ơi dịch giúp mình câu này với !

依頼書発行済も含む(R )
[手形依頼書発行]で取立依頼書または割引申込書を発行(印刷)した手形も検索する場合にONにします。

([手形集計表][支払人別受取手形集計表][銀行別受取手形集計表]の検索では指定できません
Cái này là trong kế toán,  mình dịch không ra nghĩa. Xin mọi người chỉ giáo, mỉnh xin cám ơn !

Tuyen Duc Thành viên mới Asked on January 3, 2018 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
1 Answer(s)

Bao gồm cả việc phát hành giấy yêu cầu (R)
Bật ON trong trường hợp muốn tìm kiếm các giấy đăng kí giảm giá đã phát hành (in) hoặc giấy yêu cầu thu hộ bằng [giấy yêu cầu phát hành hối phiếu].

Không thể chỉ định bằng cách tìm kiếm [bảng tống thu hối phiếu từng ngân hàng] [bảng tổng thu hối phiếu từng người] [bảng tống số hối phiếu]

Do Huong Thành viên mới Answered on January 8, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.