Mọi người giúp mình nhé !

Answered

Dear All !

Hiện tại trong công việc mình gặp 2 cụm từ sau đây nhưng gặp chút khó khăn mong mọi người giúp đỡ mình. Mình thì phân biệt được nghĩa và cách sử dụng của 自動化(じどうか)và 自働化(じどうか) nhưng khi dịch 2 cụm từ này thì chưa biết dịch như thế nào ?
自動化(じどうか)==> Tự động hóa
自働化(じどうか)==> Cụm từ này dịch ra thuần việt nên dịch như thế nào hả mọi người !

Ai đã từng hoặc đang làm công ty sản xuất thì tư vấn giúp mình !

Thanks !

Thêm bình luận
4 Answer(s)

自動化 -> Tự động hóa
自働化 -> Tự vận hành

Mình ko làm trong công ty sản xuất nhưng có đọc mấy bài về phương thức cải tiến xe hơi, có phần ngta giải thích về sự khác nhau giữa 2 phương thức này, nên theo ý hiểu của mình thì mình dịch như trên 😀

chieoh3104 Giáo sư Answered on June 19, 2017.
Thêm bình luận

Về cơ bản cả 2 đều là “tự động hóa”, thế nhưng vì cái khác nhau của nó chia thành coi như hai bậc, thì hãy dịch là “Tự động hóa sản xuất” và “Tự động hóa hoàn toàn” đi.

Dù thế mình biết thì  自動化 thì hay được dịch là “tự động hóa” trong khi 自働化 lại được gọi là cả một khái niệm “jidoka”.

Demundo Chuyên gia Answered on June 19, 2017.
Thêm bình luận

Nhờ bạn hỏi mình mới tìm hiểu thử, thì thấy có bài viết này. Bạn tham khảo nhé.
“「自働」とは、機械に善し悪しを判断させる装置をビルトインした機械であり、「自動」は動くだけのものです”
http://www.toyota.co.jp/jpn/company/vision/production_system/jidoka.html

Hoai Sang Lang Thành viên tích cực Answered on June 19, 2017.
Thêm bình luận
Câu trả lời tốt nhất

Thanks mọi người nhé ! Lúc đầu mình cũng định dịch là tự vận hành hoặc để Romaji luôn nhưng lại sợ mọi người không hiểu. Thôi thì để mình ghi mấy dòng chú thích vô cho người ta hình dung.

Ikanoyona Giáo sư Answered on June 19, 2017.

WOW! Thế mếu nào đặt câu hỏi xong người khác vô giúp lại chọn
comment của mình là câu trả lời tốt nhất???

on August 21, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.