Mọi người giúp mình dịch 2 câu này với

Answered

手首を縦に返す
手首を横に返す

fukase Thành viên tích cực Asked on August 11, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Nó liên quan tới tập luyện cổ tay.
Cụ thể là cách xoay cổ tay theo chiều thuận của khớp (手首を縦に返す) và theo hai bên không thuận của khớp (手首を横に返す) của cổ tay.

Về dịch cụ thể thì xin lỗi bạn là mình không rõ lắm.

Demundo Giáo sư Answered on August 11, 2017.
Thêm bình luận

xoay cổ tay theo hướng dọc về vị trí cũ, xoay cổ tay theo hướng ngang về vị trí cũ

mk Thành viên mới Answered on August 11, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.