mọi người dịch giúp mình nghĩa của 2 câu này với

Answered

もう勝手な尺度で君想う, バランスがわからない

fukase Thành viên mới Asked on December 24, 2017 in Khác.
Thêm bình luận
2 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Với dữ liệu chỉ có chừng này thì mình nghĩ câu này có nghĩa là: Cậu có nghĩ tỷ lệ tự cho được không, không biết cân bằng thế nào.
đang bàn về 尺度 – tỷ lệ xích, hay dùng trong đo đạc hay bản vẽ,bản đồ gì đấy

Thanh Duy Giáo sư Answered on December 24, 2017.

Cái này kiểu như, nếu bạn tự cho tỷ lệ các view hay vật thể trong bản vẽ, thì bản vẽ sẽ mất đi sự cân bằng (Cân đối)

on December 25, 2017.
Thêm bình luận

Tôi nghĩ về em bằng thước đo tôi tự đặt lấy.
Và chẳng biết phải giữ cân bằng như thế nào.

kantan Thành viên tích cực Answered on January 3, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.