mọi người dịch giúp mình câu này với 尋常ならざる強度

Answered

尋常ならざる強度

fukase Thành viên mới Asked on January 13, 2018 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
1 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Cường độ bất thường.

Thanh Duy Giáo sư Answered on January 14, 2018.

bên cơ  khí mình thì nghĩa hơi khác 1 xíu.
強度 :  là độ (khả năng) chịu lực, độ bền dưới tác dụng của lực.

on January 15, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.