Mọi người dịch dùm em câu này nhé !

英語のマニュアルがついてますか

Hung Do Manh Thành viên mới Asked on March 28, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

“Có đính kèm bản hướng dẫn bằng tiếng Anh hay không”

phamquoi6890 Thành viên mới Answered on March 28, 2017.
Thêm bình luận

Có kèm theo hướng dẫn bằng tiếng anh k?

Takei Fuku Thành viên tích cực Answered on March 28, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.