Mọi người cho mình hỏi cách dùng của ちゃんと và しっかり với

Mình thấy hai trạng từ này nghĩa cứ gần gần nhau. Mọi người cho ví dụ sử dụng với phân biệt giúp mình

Thanh Binh Le Thành viên mới Asked on October 4, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

「ちゃんと」thì thương mang ý  「完全に」「間違わないで」 làm toàn vẹn,  không sai sót
「しっかり」thì mang ý 安定 ổn định, cẩn thận, rõ ràng v..v
Đây là ý kiến của mình

Tran Hoang Khoi Nguyen Thành viên tích cực Answered on October 5, 2017.
Thêm bình luận

Tại mình thấy toàn vẹn, không sai sót với cẩn thận, rõ ràng nó gần nhau quá nên nhiều tình huống không biết dùng thế nào

Thanh Binh Le Thành viên mới Answered on October 5, 2017.
Thêm bình luận

http://document.knowledgewing.com/document/column/20170228.html

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013602545

luyluynh Thành viên mới Answered on October 5, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.