mọi người cho e hỏi 2 câu sau dịch là gì ạ?

1.せんせいはきょうしつへいらっしゃるとまず、なんをなさいますか?

thuyllinh9988 Thành viên mới Asked on April 19, 2017 in Học tiếng Nhật.

Khi cô/thầy bước vào lớp thì cô/thầy sẽ làm gì đầu tiên?

Đây là câu hỏi tới giáo viên bạn nhé.
Bạn ở dưới không nắm chắc kính ngữ nên dịch vớ vẩn đấy.

on April 20, 2017.

正しいです

on April 20, 2017.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

Theo mk là thế này “1. Khi giáo viên đến lớp học Trước hết, điều mà bạn cần làm là gì?” sai thì bạn thông cảm nhé

Huyen_tuonglai Thành viên mới Answered on April 20, 2017.
Thêm bình luận

khi giáo viên vào lớp học,  đầu tiên giáo viê sẽ làm gì?

chikn Thành viên mới Answered on April 21, 2017.
Thêm bình luận

Mình sửa theo ý mình chút,
先生が教室へいらっしゃる時にまずはなにをなさいますか?

FUKUROU Thành viên mới Answered on April 23, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.