mọi người cho e hỏi 2 câu sau dịch là gì ạ?

1.せんせいはきょうしつへいらっしゃるとまず、なんをなさいますか?

Khi cô/thầy bước vào lớp thì cô/thầy sẽ làm gì đầu tiên?

Đây là câu hỏi tới giáo viên bạn nhé.
Bạn ở dưới không nắm chắc kính ngữ nên dịch vớ vẩn đấy.

6 days ago.

正しいです

6 days ago.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

Theo mk là thế này “1. Khi giáo viên đến lớp học Trước hết, điều mà bạn cần làm là gì?” sai thì bạn thông cảm nhé

Huyen_tuonglai Thành viên mới Answered 5 days ago.
Thêm bình luận

khi giáo viên vào lớp học,  đầu tiên giáo viê sẽ làm gì?

chikn Thành viên mới Answered 4 days ago.
Thêm bình luận

Mình sửa theo ý mình chút,
先生が教室へいらっしゃる時にまずはなにをなさいますか?

FUKUROU Thành viên mới Answered 2 days ago.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.