Mình đang đọc thử comment của mọi người thì thấy được dòng này , các bác cho mình hỏi “端の方” ở đâyn là sao ậy” ở đây là sao vậy

Answered

dwad asd Thành viên mới Asked on October 12, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

端の方 là phía cạnh , phía bên dìa đó bạn

Mình không biết họ đang nói tới ăn cái gì , mà nó to khó cho vào miệng , xong phải bóp mạnh ( bóp vỡ ) 1 đầu rồi mới ăn được ấy

端の方を思い切り握りつぶして食べるんですよね

Hitomebore Chuyên gia Answered on October 13, 2017.
Thêm bình luận

端の方 là mép, cạnh…cảu vật ji đó
Dùng sức bóp mạnh ở mép cái đó thì mới xơi được@@!

Minh Ha Thành viên mới Answered on October 13, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.