Dịch giúp mình sang tiếng Việt với

Answered

1. 横綱が、巨体を揺らしながら、観客の前を通る。
2. この全集には明治時代の珠玉の作品がおさめられている。

”全集” ở đây nên dịch là gì ạ.

kull273 Thành viên tích cực Asked on April 18, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

1. Yokodzuna (danh hiệu trong sumo) lắc tấm thân bồ tượng nhảy múa trước mặt khán giả (điệu vũ đặc trưng trong sumo thì phải)

2. Như bạn ở trên dịch.   全集 = toàn bộ/tất cả bộ sưu tập

chieoh3104 Giáo sư Answered on April 19, 2017.
Thêm bình luận
 

 

 1. bạn cho mỗi câu đó mình không đoán được nghĩa.

 

2. この全集には明治時代の珠玉の作品がおさめられている。
Theo ý hiểu của mình là : 

Bộ sưu tập này gồm những tác phẩm đá quý có từ thời  Minh Trị

 

Nguyen Tuan Ninh Thành viên tích cực Answered on April 19, 2017.
Thêm bình luận

cảm ơn mọi người

kull273 Thành viên tích cực Answered on April 19, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.