Dịch giúp mình 面白さやインパクト勝負になってしまっている

Dịch giúp mình câu này với

面白さやインパクト勝負になってしまっている
Mình dịch cứ thấy không xuôi xuôi sao á!
tititidi Thành viên mới Asked on December 7, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Việc thắng hay thua đã làm ảnh hưởng đến tính thú vị (trận đấu)
theo mình là thế ^^.

HoaThien Thành viên mới Answered on December 8, 2017.

đồng ý!

on December 8, 2017.
Thêm bình luận

Bạn muốn nhờ mọi người dịch thì phải :
1. Post hoàn cảnh liên quan đến câu cần dịch
2. Nêu cách dịch của mình để mọi người sửa nếu sai.

Thanks

1NaiChuoi9 Thành viên tích cực Answered on December 7, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.