dịch giúp em câu này được không ạ ?

chứng thực bản sao đúng với bản chính
số chứng thực
Quyển số

shouyuizumi Thành viên mới Asked on January 6, 2018 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

原本と一致することを証明する。
証明番号
書籍番号

Do Huong Thành viên mới Answered on January 7, 2018.
Thêm bình luận

chứng thực bản sao đúng với bản chính
これは原本から正しくコピーされた事を証明します。

Số chứng thực: 認証番号

Quyển số: 冊番号

ご参考ください。

Meow Thành viên mới Answered on January 6, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.