dịch giúp em câu này cho xuôi tai được không ạ

小国の乱立、国土の統一を経て、中国の制度に範をとった律令国家が成立する。

TAM TAM Thành viên mới Asked on September 17, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Mình dịch thế này không biết có sát nghĩa không? Có gì mọi người góp ý giúp mình với nhé.
“Rất nhiều các quốc gia nhỏ, sau khi thống nhất đất nước đã thiết lập bộ luật quốc gia theo chế độ của Trung Quốc.”

Sen Rua Thành viên mới Answered on September 18, 2017.
Thêm bình luận

Sau khi thống nhất lãnh thổ đất nước  từ những nổi loạn của các nước nhỏ,luật pháp nhà nước thành lập dựa theo mẫu của thể chế nước trung quốc

tantantan0234 Thành viên mới Answered on October 26, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.