dịch giúp em câu này ạ

Nhật Bản đã đẩy mạnh việc phát triển nghề cá, đặc biệt là nghề khai thác cá biển.
Nghề cá Nhật Bản hoạt động trên phạm vi rộng lớn, bao gồm khai thác ven bờ, khai thác xa bờ và khai thác viễn dương.

shouyuizumi Thành viên mới Asked on October 10, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

Em hãy bắt đầu bằng việc tự dịch xong mọi người sửa cho em sẽ tốt hơn nhé !

Shevchenki Chuyên gia Answered on October 10, 2017.
Thêm bình luận

日本政府は漁業の発展を強化しました。特に、海魚の開拓のことです。
日本の漁業は広大な範囲で稼働しているし、海岸や沖合や遠洋などを含めています。

Shevchenki Chuyên gia Answered on October 10, 2017.
Thêm bình luận

日本漁業の発展について、強化する、特に漁獲を開拓しています。漁業は大規模に稼働して、海岸、外岸と遠洋を漁獲水域に含まれます。

phàm tỷ Thành viên tích cực Answered on October 10, 2017.

đẩy mạnh về phát triển ngư nghiệp nhật bản, đặc biệt là đang khai thác việc bắt cá …
Bạn dịch ẩu quá đi

on October 10, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.