dịch câu

ai dịch dùm mình câu này với ạ
重層文化が生まれた理由として、日本人は異質文化への好奇心が強いこと、在来文化を根こそぎ否定するような侵略を受けず、必要に応じて外来文化を取り入れる環境にあったこと、などが挙げられる。

TAM TAM Thành viên mới Asked on November 17, 2017 in Học tiếng Nhật.

Dịch thử xem nào bro ơi@@

on November 18, 2017.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Về lý do nền văn hóa đa tầng được sinh ra, người nhật đưa  lý do như là có tính hiếu kỳ với nền văn hóa khác, không bị xâm lược để chối bỏ nguồn gốc văn hóa bản địa, hay có môi trường tiếp nhận văn hóa  nước ngoài khi cần thiết.

HoangDung Thành viên mới Answered on November 27, 2017.
Thêm bình luận

là lí do cho sinh ra nền văn hóa đa tầng, người nhật có sự tò mò mạnh mẽ đối với nền văn hóa khác biệt, nhưng họ lại không bị xâm chiếm để phủ nhận, chối bỏ nền văn hóa bản xứ, họ có môi trường thuận lợi để kết hợp với nền văn hóa nước ngoài khi cần thiết,

tunggtran92 Thành viên mới Answered on January 20, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.