Chữ 買物 và 買い物

Học lâu rồi giờ em tự nhiên thắc mắc là giữa 買物và買い物 tuy cùng nghĩa là mua đồ nhưng tại sao lúc ghép lúc tách chữ (い) ra chi dạ,ai hiểu thì giúp em nghen!

Tư Huệ Thành viên mới Asked on September 6, 2017 in Học tiếng Nhật.

cả 2 đều đọc lài kaimono bạn à. mình nghĩ có thể người nhật viết tắt thôi. cũng như ở tiếng Việt có từ người ta. nhưng đa số giới trẻ đều viết là ngta

on September 6, 2017.
Thêm bình luận
1 Answer(s)

không có gì khác nhau cả, thói quen từng người mà viết có i hay không thôi.
cũng như 打ち合わせ
nhiều khi là 打合せ、打合わせ cũng đều là nó cả.

Bùi Quang Thành Chuyên gia Answered on September 6, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.