Cho mk hỏi chào buổi sáng mọi người tiếng nhật nói ra sao

Cho mk hỏi chào buổi sáng mọi người tiếng nhật nói ra sao

Cute Anime Thành viên mới Asked on December 3, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

お早うございます(おはようございます)nhe ban!

NguyenHoan Thành viên mới Answered on December 3, 2017.
Thêm bình luận

おはいよございます

phuong vo thi nhu Thành viên mới Answered on December 3, 2017.

học lại ngay

on December 4, 2017.
Thêm bình luận

おやすみなさい。:))

Duc Dong Thành viên mới Answered on December 4, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.