cho mình hỏi nghĩa câu này là gì vậy そしてそのことを恩に着せたり、触れ回ったりしないダンディズム

そしてそのことを恩に着せたり、触れ回ったりしないダンディズム…これはアンちゃんも惚れ直す!

angedora Thành viên mới Asked on July 25, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Và rồi lại còn có cả những hành động đậm chất dandy như không buộc người khác phải mang ơn về chuyện đó (chuyện xảy ra trước đó, thiếu bối cảnh, không thoáng được) hay khoe khoang gì cả {như vậy} (có thể bỏ như vậy)…. Thế này thì đến An-chan cũng phải đổ đến mấy lần.

Có cái ダンディズム thì hơi bị khó dịch chút…. Nó là dandyism​, chỉ phong cách lịch thiệp, rất đàn ông, gì đó….
恩に着せたり là của 恩に着る – hàm ơn, mang ơn
触れ回ったり là 触れ回る – lớn tiếng nhận công, khoe khoang
惚れ直す – đã đổ rồi lại đổ thêm lần nữa

Edit: Love Revenge dejavu không hề nhẹ. =))

Demundo Chuyên gia Answered on July 25, 2017.
Thêm bình luận

thêm vào đó, anh ấy đã lịch sự không đòi người khác báo đáp cũng không rêu rao về chuyện đó.  vì điều này thì chị  an cũng rung động.

ngothixuyenhd Thành viên mới Answered on July 25, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.