Cho mình hỏi 追われよう nghĩa là gì vậy ?

Answered

.

dwad asd Thành viên mới Asked on March 14, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
5 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Về cơ bản là bạn cũng nên cho bọn mình biết câu đầy đủ của nó là như nào đi bọn mình mới giúp bạn được.

Thế nhưng nếu phải đoán, thì mình có 2 hướng ý mà có lẽ là sẽ hợp.

  1. “Có vẻ bị đuổi theo/bám theo” hoặc “Có vẻ vội vàng”.
  2. “Bị đuổi cho kinh thật đấy” hoặc “Bị ép thời gian kinh thật đấy”.  Cái này thì là câu cảm thán trước một sự việc nào đó mà không mấy liên quan tới bản thân mình. Bạn mà hay xem đám chơi game hay stream game của Nhật thì sẽ thấy đôi khi chúng nó nói câu như kiểu ひどい言われよう. Ý cảm thán khi nhân vật bị ai đó nói cho xấu mặt.
Demundo Chuyên gia Answered on March 15, 2017.
Thêm bình luận

bạn có thể post hết  câu lên không
để mọi người cùng mổ sẻ :)))

May Man Oi Thành viên mới Answered on March 15, 2017.
Thêm bình luận

追われよう trong trường hợp này có lẽ là một ngữ pháp biến thể của khuyến dụ ~よう.

Ví dụ, thể khuyến dụ  với động từ bình thường sẽ là: 一緒に食べよう!Hãy cùng ăn nhé! .

Trường hợp này dùng với một động từ thụ động thì nghĩa sẽ vẫn là khuyến dụ nhưng trong một số văn cảnh hẹp, chỉ một số ít động từ dùng được.

Ví dụ:若者よ!仕事に追われよう! Này thanh niên, hãy bỏ mẹ… à nhầm, hãy bận rộn! (hãy để cho công việc đuổi theo)

Ví dụ khác:いい上司は部下に使われよう!  Bác sếp tốt hãy  để cho nhân viên sai.

Vigor Thành viên mới Answered on March 21, 2017.
Thêm bình luận

thể từ điển nó là 追う có nghĩa là chạy theo, đuổi bắt (ăn trộm) hoặc là bận rộn (công việc, việc nhà) còn 追われ là đã chuyển sang thể bị động có nghiã là ĐƯỢC hoặc BỊ, bạn coi thể bị động (thụ động) là biết.

Ahool Nguyen Thành viên mới Answered on March 14, 2017.

よう ở đây có đóng vai trò quan trọng gì ko bạn ? mình khá thắc mắc :v

on March 14, 2017.

よう nghĩa là “có vẻ”

on March 14, 2017.
Thêm bình luận

Theo mk có vẻ là đuổi việc một ai đó vì từ” 追われよう” dịch ra là từ  “Sẽ bị đuổi” hoặc đuổi trộm gì đấy

Huyen_tuonglai Thành viên mới Answered on April 13, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.