cho mình hỏi: マシカ-サ-は天皇制.戦争の放棄などうをもりこんだ 原則をみずかしめし、GHQの民政局に新憲法をつくらせた nghĩa là gì vậy mọi người

cho mình hỏi:
マシカ-サ-は天皇制.戦争の放棄などうをもりこんだ 原則をみずかしめし、GHQの民政局に新憲法をつくらせた

nghĩa là gì vậy mọi người

Nguyen Hoa Thành viên mới Asked on November 10, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

“ở chế độ thiên hoàng -MacArthur Douglas(1880-1964).ông đã ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh, đích thân đề ra các nguyên tắc, và tại văn phòng tư lệnh tối cao của các quốc gia đồng minh hiến pháp mới đã được ra đời”.
-hiến pháp mới là hiến pháp sau chiến tranh, có hiệu lực từ năm 1944
-GHQの民政局 là 連合国軍最高司令官総司令部 được viết tắt là GHQ/SCAP đây là một tổ chức nội bộ, nơi lập ra hiến pháp, ..
-原則をみずかしめし: mình nghĩ nó là 原則をみずからしめし thì mới có nghĩa 🙂

phàm tỷ Thành viên tích cực Answered on November 10, 2017.

cảm ơn bạn nhiều

on November 12, 2017.
Thêm bình luận
Nguyen Hoa Thành viên mới Answered on November 12, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.