Cho mình hỏi ほど trong câu này.

大きな駅の近くではティッシュをくれる人が10人(  )もいるので、買わなくてもいいほど集まります。

1.以内 2.以外 3.以上 4.以下

Mình không rõ ほど trong câu này ý  là sao. Có phải là tập trung nhiều đến mức không phải mua không hay là gì khác.

Mọi người giải thích giúp mình với.

zep Thành viên mới Asked on January 12, 2018 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
1 Answer(s)

Bạn hiểu đúng rồi đấy. Ở gần những ga lớn luôn có trên 10 người phát Tissue. Họ tập trung nhiều đến mức không cần phải mua cũng được.
ほど Hiểu là đến mức đến khoảng.
Thêm một cái là Bさんが上手けどAさんほど~ない。 Câu này dịch hơi khác chút là: thằng B giỏi đấy nhưng không bằng thằng A được.(không đứng mức thằng A)

Shevchenki Chuyên gia Answered on January 12, 2018.

Cảm ơn bạn nhiều.

Tại ban đầu mình đọc thấy hơi lạ nên thắc mắc.

on January 12, 2018.

THEO MÌNH NGHĨ CÂU SAU CỦA NÓ SẼ LÀ ” HỌ PHÁT NHIỀU ĐẾN NỖI KHÔNG CẦN PHẢI MUA CŨNG ĐƯỢC”
ご参考まで

on August 17, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.