Cho em hỏi nghĩa của 用は入ったから。。。

Mình đang đọc manga
Bối cảnh như sau
2 chị em gặp 1 người bạn của cô chị lâu ngày k gặp.
Ng bạn đó xoa đầu đứa em bảo là vẫn khoẻ chứ… Đứa em bảo là やめろ
Cô chị túm Áo bảo là ヤンダは。。まだ。。
Bạn kia bảo あいつ用が入ったから、こねぇって。。あいつだめだわ。。
Vậy cho em hỏi họ đang nói gì. E k hiểu đoạn cô chị và thằng kia nc.
Arigatou

ngothixuyenhd Thành viên mới Asked on January 7, 2018 in Học tiếng Nhật.

Mình đọc hết 1 lượt nhưng hình như chưa có ai trả lời câu hỏi của bạn.

用 ở đây theo mình được biết thì nó tương đương vs 用事。

用/用事が入る là việc bận nó vào→có việc bận.

on January 9, 2018.
Thêm bình luận
4 Answer(s)

người bạn tay vừa xoa đầu cô em vừa hỏi:  khỏe không bọn mày?
Cô em: Thôi ngay đê ( ý là đừng có xoa đầu em như thế)
Cô chị: Thằng Yanda vẫn chưa tới hả?
Người bạn: Nó có việc rồi,  nó không tới được đâu!

Cho mình hỏi こねぇってlà từ gì ạ

on January 7, 2018.

Bạn này dịch chuẩn rồi đó.
こねぇって là 来ないだってよ。
–> Dịch đầy đủ là “nó bảo nó không tới đâu”.

Còn phía sau あいつダメだわ là
thằng này chán đời lắm・thằng này không được rồi.

on January 7, 2018.

mình thấy こねぇって⇆来ないって(言っていました): nói là〜

còn 来ないんだってよ là nghe nói〜 là thì hợp hơn.

đó là ý kiến cá nhân của mình. xin hết@@

on January 9, 2018.
Thêm bình luận

ありがとうね

ngothixuyenhd Thành viên mới Answered on January 7, 2018.
Thêm bình luận

cảm ơn b nha

đúng là ngôn ngữ nói của họ. mình lần đầu gặp nên không biết.

ngothixuyenhd Thành viên mới Answered on January 8, 2018.
Thêm bình luận

Đây là cách thể hiện ở dạng văn nói , khá là khó hiểu nếu chưa quen . Mình đề xuất bạn đọc thử quyển sách Nameraka nếu bạn muốn biết nhiều hơn về Văn nói tiếng Nhật

Tran Hoang Khoi Nguyen Thành viên tích cực Answered on January 9, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.