cho e hỏi về chuyên ngành sản xuất với. từ vựng đơn giản mà cách sắp xếp câu từ khó quá. ai giúp e với ah!

工程クレーム報告書または生産日報の不良で通常の工程不良を著しく上回る工程内不良については、格上げ、転用規格外販売が出来ず廃棄を予定する場合、製造原価からクレーム費に振替える。
e dịch xong  mà cũng không hiểu nội dung gì nữa.
Về việc các công đoạn bị vượt quá thông thường một cách đáng kể vì báo cáo khiếu nại công đoạn hoặc báo cáo ngày sản xuất bị hỏng thì sẽ nâng cao, trường hợp không thể chuyển đổi, buôn bán ngoài tiêu chuẩn mà dự định vứt bỏ thì trả lại phí khiếu nại từ giá sản xuất gốc.

sakura_hihi Thành viên mới Asked on November 11, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
5 Answer(s)

Mình cũng tập dịch nhưng nếu bạn có ý tham khảo thì xem qua nhé,
[ Về bản báo cáo phàn nàn công đoạn và phế phẩm trong công đoạn vượt  đáng kể so với  phế phẩm trong báo cáo sản xuất hàng ngày. Trường hợp nâng cách không thể bán hàng ngoài quy cách đối tượng, khả năng vứt phế phẩm thì sẽ chuyển nguyên giá sản xuất thành phí phàn nàn}

không biết đối với công ty sản xuất thì “phí phàn nàn” sẽ nói chuyên ngành là gì nên mình cũng dịch nguyên văn luôn cho người chuyên ngành sẽ ắc hiểu thôi.

chupachups Thành viên mới Answered on November 13, 2017.
Thêm bình luận

Tham khảo thử nha bạn

Về hàng phế phẩm trong công đoạn bị lớn hơn hàng phế phẩm thông thường theo báo cáo phàn nàn công đoạn hoặc số hàng phế phẩm báo cáo hàng ngày của sản xuất thì, trường hợp dự định hủy bỏ do không thể cải thiện chất lượng và không thể bán ra bên ngoài theo quy cách chuyển đổi sử dụng  thì phải chuyển đổi từ nguyên giá sản xuất  thành dạng chịu phí phàn nàn.

Phuongtran Thành viên mới Answered on November 13, 2017.
Thêm bình luận

vang e cảm ơn tất cả mọi người! mà mọi người cho e hỏi có cách học nào để dịch tốt được không ah? co tài liệu hoặc cách học nào đó dành cho người luyện dịch không ah?

sakura_hihi Thành viên mới Answered on November 14, 2017.
Thêm bình luận

cảm ơn b nhé.  mình đang muốn tìm một số tài liệu để tập dich, b co thể giúp mình được không?

sakura_hihi Thành viên mới Answered on November 17, 2017.
Thêm bình luận

Bạn tham khảo thử nha.

Trong bản báo cáo về những chỉ trích trong quy trình sản xuất hoặc về những lỗi trong báo cáo sản xuất  hàng ngày, đối với những lỗi trong quy trình sản xuất mà quá vượt trội hơn những lỗi trong quy trình sản xuất thông thường thì trường hợp dự định coi đó như là phế phẩm không thể bán dưới hình thức ngoài tiêu chuẩn chuyển dụng, nâng cấp thì có thể chuyển thành chi phí bồi thường từ đơn giá sản xuất.

hiakru Thành viên tích cực Answered on November 13, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.