Câu này dịch thế nào vậy mọi người

Answered

体調壊すほど気合入れすぎる

Thanh Duy Giáo sư Asked on December 25, 2016 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Dịch sát: Cố gắng tới mức hủy hoại cơ thể.

Dịch đẹp: Làm việc quá sức.

Sazielz Thành viên mới Answered on December 26, 2016.
Thêm bình luận

体調を崩すほど気合を入れる moi dung nha ban
y nghia hoi nghien ve 悪い意味
lam viec den muc do benh

linhlee Thành viên mới Answered on December 26, 2016.
Thêm bình luận

皆ありがとう

Thanh Duy Giáo sư Answered on December 26, 2016.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.