câu “待ちたまえ “nghĩa là gì vậy mọi người

Answered

待ちたまえ

fukase Thành viên tích cực Asked on August 11, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Machi-tamae
Trong đó Machi là thể nguyên (masu) của matsu
Tamae là đuôi mệnh lệnh.

Suy ra nghĩa cơ bản của nó là yêu cầu ái đó dừng lại.
Khi dịch thì có thể tùy văn cảnh mà dịch, ví dụ như “đứng lại”, “dừng lại”…

Demundo Giáo sư Answered on August 11, 2017.
Thêm bình luận

Xin lỗi đt mình không có bộ gõ tiếng Nhật

Demundo Giáo sư Answered on August 11, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.