Cách dùng ngữ pháp trực tiếp, gián tiếp trong tiếng Nhật

Cho mình hỏi cách dùng ngữ pháp trực tiếp, gián tiếp ~ と 言います?  どうもありがとう。

nguyennha Thành viên mới Asked on May 21, 2016 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Mẫu ngữ pháp  Mệnh đề + と 言います là dùng để trích dẫn một phát ngôn của ai đó.
Trích dẫn trực tiếp là trích nguyên câu nói của đối tượng, không chia thì thể gì cả. Câu trích dẫn phải đưa vào ngoặc đơn. cụ thể:
Aさんは「〇〇」と言いました。
VD:山田さんは「すぐに行きます」と言いました。 Anh  Yamada bảo là “Bây giờ tôi đi ngay đây”.

Ngược lại, khi  trích dẫn gián tiếp, câu văn được trích dẫn phải chia lại ở thể ngắn (Vる hoặc Vた)
AさんはVる hoặc Vたと言いました。
VD:山田さんはすぐに行くと言いました。 Anh yamada bảo là anh ấy sẽ đi ngay.

Ngoài ra,  câu hỏi về nội dung phát ngôn sẽ là “なんといいましたか?” hoặc ”どういいましたか?”
Còn trong trường hợp mà phát ngôn ở thể yêu cầu hay mệnh lệnh, khi đổi sang gián tiếp ta phải đổi thành: 「。。。ように言います。」
VD:Trích dẫn trực tiếp là: 山田さんは「すぐに行ってください」 と言いました。
thì sang trích dẫn gián tiếp sẽ là  山田さんはすぐに行くように言いました。
Chúc bạn học tập tốt. 😀

VivianNhinhi Thành viên tích cực Answered on May 23, 2016.

どうもありがとう。

on May 23, 2016.

Nỏ có chi. nếu bạn có ngữ pháp gì cần hỏi cứ quẳng lên đây, mình không chắc sẽ giúp được nhưng sẽ cố.
Chúc bạn học tốt

on May 24, 2016.
Thêm bình luận

bạn nói rõ đc hem 🙂

Cá Voi Xanh Thành viên tích cực Answered on May 22, 2016.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.