Các tiền bối cho em hỏi đoạn dịch dưới đúng chưa ạ.Mong các tiền bối chỉnh giúp em với.

Theo Quyết định số 1305/QD-TTg ngày 03/09/2017 v/v Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016. Công ty mình là một trong các DN trọng điểm về sử dụng năng lượng (sử dụng năng lượng cao 1.228 TOE).  Theo quy định của luật, Công ty phải thành lập Ban quản lý năng lượng. Người nằm trong ban này phải được đào tạo và được cấp chứng chỉ bởi Bộ Công Thương.

2017/09/03の日付の1305/QD-TTg 記号決定の通り、2016年のエネルギー大量使用施設リストの公布について

うちの会社は(1.228 TOE高エネルギーの使用)省エネルギーの使用の重用な企業の1つですので、法律の決定による省エネルギー管理委員会を創立しなければならない。各メンバーは商工省に育成されなければならなくて免許証を取得される。

LyHoa Thành viên mới Asked on November 15, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
0 Answer(s)

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.