Các bác giúp mình câu có chữ 本 này với

Answered

Trong game tên là NieR:automata, mình không hiểu được 本 trong này có vai trò gì không nữa, mong được các senpai chỉ bảo ?
Pod
ゲートの封鎖を確認。

2B
扉の解除。

Pod
不可能:本エリアの敵が妨害電波を出している。
Link: Lúc (11:11) đóng cổng thì nó sẽ nói line trên nhé các bác

?????????????? Thành viên tích cực Asked on December 6, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
1 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

Theo mình thì “本エリアの敵” có nghĩa là kẻ thù trong khu vực này. 本 ở đây có nghĩa là “này” nó tương được với 当.

lekhatuan1989 Thành viên mới Answered on December 7, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.