cả nhà giúp mình với

cách để đổi hình đại diện như thế nào vậy

Thêm bình luận
1 Answer(s)

click vào ảnh đại diện chọn ->thông tin của bạn->chọn biên tập-> trên đó có chữ tải avatar mới

phàm tỷ Giáo sư Answered on August 4, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.