Ai dịch hộ em câu này với ạ. Em dịch mà không xuôi được.

問題意識を強く持った行動も見られ、温暖化対策が少しずつ生活の定着していることがうかがえる。

NguyenHoan Thành viên mới Asked on October 9, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

thấy được hành động cũng như nhận thức rõ (nắm rõ) về vấn đề này và có thể thấy rằng cuộc sống sinh hoạt dần được thiết lập, như là đối sách với sự nóng dần lên của toàn cầu!

phàm tỷ Thành viên tích cực Answered on October 10, 2017.
Thêm bình luận

Thấy được hành động và nắm được vấn đề thì Có thể nhận ra rằng Cuộc sống đang được thiết lập trên những cơ sở vững chắc để đối phó với sự nóng lên của toàn cầu

1NaiChuoi9 Thành viên tích cực Answered on October 10, 2017.
Thêm bình luận

Em cảm ơn các senpai rất nhiều ạ 🙂 Arigatougozaimasu!

NguyenHoan Thành viên mới Answered on October 10, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.