泥棒を見て縄をなう. cho em hỏi nghĩa câu này ạ.

cho em hỏi nghĩa với ạ
em đang dịch các câu văn trên mazzi gặp câu này thì không biết dịch làm sao
Nhìn thằng trộm và …..
em cảm ơn

ngothixuyenhd Thành viên mới Asked on January 3, 2018 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

Dịch nôm na word by word là : Thấy trộm mới bện dây.
Bạn có thể hiểu câu này theo thành ngữ tiếng Việt :
・Mất bò mới lo làm chuồng

Ý là không có đề phòng trước, không để ý trước, đến khi việc xảy ra mới biết đề phòng

EvilDragon Chuyên gia Answered on January 3, 2018.
Thêm bình luận

Tiếng Việt mình cũng có “Mất bò mới lo làm chuồng”.

Đây là 1 kotowaza của Nhật, thường thì mình thấy 2 cách dùng thông dụng như sau:
泥棒を捕らえて縄を綯う
盗人を見て縄をなう
Thể hiện việc chuyện đã lỡ rồi, đã xong mất rồi mới bắt đầu vội vàng đi lo chuẩn bị.
Dịch lại câu trên thì là: Nhìn thấy/bắt được thằng trộm rồi mới lo sửa soạn dây thừng.

Nói chung đây là 1 trong những thành ngữ đáng nhớ.

kantan Thành viên tích cực Answered on January 3, 2018.
Thêm bình luận

hay quá đi cảm ơn b nha

ngothixuyenhd Thành viên mới Answered on January 3, 2018.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.