宙に流すlà gì?

mình có một câu là “大胆に宙に流して彼女は悠然と振り返る”
Mình hiểu được là “cô ấy điềm tĩnh quay lại” nhưng không cắt nghĩa được cụm phía trước là “大胆に宙に流して”
Nhờ mọi người giúp

angedora Thành viên mới Asked on August 27, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
3 Answer(s)

sự liều lĩnh bao trùm cả không gian và cô ấy bình tĩnh ngoảnh lại”…

phàm tỷ Thành viên tích cực Answered on August 28, 2017.

cám ơn bạn rất nhiều

on August 28, 2017.
Thêm bình luận

Không biết cả đoạn văn nó ntn, nhưng theo mình thì,
大胆に: làm việc gì đó một cách dũng cảm (can đảm)
宙 : nghĩa là không gian (trong từ vũ trụ)
流す: nghĩa là thả trôi cái gì đó (ở đây có thể là cô ấy tự thả trôi bản thân)

Nên  ý nó là ntn: Cô ấy dũng cảm thả cho cơ thể  trôi vào vũ trụ và thản nhiên quay lại nhìn (tôi).

bạn thấy có hợp với đoạn văn ko?

バナナ好き Thành viên mới Answered on September 3, 2017.

ngữ cảnh là phiên đối chất trong một cuộc hội nghị, nên chữ không gian/ vũ trụ không đúng rồi bạn ơi. Mình thấy bạn phamty ở trên dịch có vẻ sát hơn.

on September 5, 2017.
Thêm bình luận

Bằng sự can đảm tưởng như vươn đến cả vũ trụ,cô ấy bình tĩnh quay lại nhìn phía sau (nhìn tôi,nhìn ….)

tantantan0234 Thành viên mới Answered on October 26, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.