Hồ sơ của Takei Fuku
Chuyên gia
427
điểm

Câu hỏi
1

Trả lời
46

Càng ngày càng ngu :(