Hồ sơ của Takei Fuku
Chuyên gia
307
điểm

Câu hỏi
1

Trả lời
40

Càng ngày càng ngu :(