Hồ sơ của Tuyen Duc
Thành viên mới
3
điểm

Câu hỏi
2

Trả lời
0

 • さらに、同じ会社の人たちは、旅行に行くとお土産を持って帰ってくる習慣があります Hơn thế nữa, nhưng người cùng công ty, khi đi du lịch thường có một thói quen là đi …

  Tuyen Duc Thành viên mới Asked on January 12, 2018 in Học tiếng Nhật.
  • 106 views
  • 1 answers
  • -1 votes
 • 依頼書発行済も含む(R ) [手形依頼書発行]で取立依頼書または割引申込書を発行(印刷)した手形も検索する場合にONにします。 ([手形集計表][支払人別受取手形集計表][銀行別受取手形集計表]の検索では指定できません Cái này là trong kế toán,  mình dịch không ra nghĩa. Xin mọi người chỉ giáo, …

  Tuyen Duc Thành viên mới Asked on January 3, 2018 in Học tiếng Nhật.
  • 138 views
  • 1 answers
  • 0 votes