Hồ sơ của kokoro
Thành viên mới
3
điểm

Câu hỏi
1

Trả lời
0

  • cho mình hỏi ở nhật thường dùng từ nào thay thế cho từ cover, hoặc nghĩa tương tự nhỉ, dùng …

    kokoro Thành viên mới Asked on January 1, 2018 in Khác.
    • 140 views
    • 1 answers
    • 0 votes