Hồ sơ của Gấu tỉtỉ 91
Thành viên mới
9
điểm

Câu hỏi
2

Trả lời
2

Nằm trên bãi cỏ đầy sao và gió...hỏi ai biết được bản vẽ của cuộc đời?....Hít 1 hơi thật sâu để cho nỗi đau này chiếm hữu thân xác. Lặng mình và chìm vào đau đớn. Bởi đời cho ta thể xác này nên pải tiếp tục sống tiếp!